BLOG

Ne vjeruj...Aleksa Šantić
18 Februar 2016    ⁄    0 COMMENT(S)

 

 

            Ne vjeruj             

 

Ne vjeruj u moje stihove i rime,

Kad ti kažu, draga, da te silno volim,

U trenutku svakom da se za te molim

I da ti u stabla urezujem ime

Ne vjeruj, no kasno kad se mjesec javi,

I prelije srmom vrh modrijeh krša,

Tamo gde u grmu proljeće leprša

I gdje slatko spava naš jorgovan plavi

Dođi, čekaću te u časima tijem,

Kad na grudi moje priljubiš se čvršće,

Osjetiš li, draga, da mi tijelo dršće,

I da silno gorim ognjevima svijem

Tada vjeruj meni, i ne pitaj više,

Jer istinska ljubav za riječi ne zna;

Ona samo plamti, silna, neoprezna,

Niti mari draga, da stihove piše.

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Aleksa Šantić

 

 

Search This Close

Ne vjeruj...Aleksa Šantić

LEAVE A COMMENT

Name (required)
E-mail (required, but will not display)
Website
Write your comment.